O projekcie

Projekt „Działacze na niwie – Program coachingu osób działających w NGO” realizowany jest na podstawie umowy nr 253/ID1352/FIO/2016 w terminie od 1 maja 2016 roku do 26 sierpnia 2016 roku.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie 25 członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego poprzez pobudzenie i zmotywowanie do działań integracyjnych w swoich organizacjach do 20.08.2016 roku.

 

Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu integracji z wykorzystaniem gier coachingowych oraz integracyjnych. Każdy z uczestników opracuje plan integracji dla swojej organizacji.

 

Działania realizowane w projekcie:

  1. Zakup gier coachingowych
  2. Zakup kamery cyfrowej i mini projektora
  3. Przeprowadzenie 20 godzin coachingu dla 2 grup

 

 


Realizator projektu:           Organizator konkursu:                    Konkurs:
LOGO       logo FLZB 2010         LL_FIO-Logo_ramka                   stopka partnerzy
Projekt „Działacze na niwie – Program coachingu osób działających w NGO”  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje.